^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Statut Stowarzyszenia

CELE

Celem Stowarzyszenia jest działalność promocyjna na rzecz Dolnego Śląska i Polskioraz działalność na rzecz rozwoju organizacji z terenu Dolnego Śląska i Polski. Wspieranie i rozwój aktywności społecznej i gospodarczej członków Stowarzyszenia:

a.)  Organizowanie kampanii informacyjnych i społecznych.
b.)  Promocja regionu Dolnego Śląska i Polski.
c.)  Budowa pozytywnego wizerunku Dolnego Śląska i Polski.
d.)  Promocja turystyczna regionu Dolnego Śląska i Polski.
e.)  Działalność proekologiczna na rzecz regionu Dolnego Śląska i Polski.
f.)  Działalność na rzecz promocji turystycznej regionu dla osób i grup 
      niepełnosprawnych.
g.)  Organizacja kampanii  promocyjnych na rzecz regionu Dolnego Śląska 
     i Polski.
h.)  Integracja różnych środowisk branżowych w regionie.
i.)   Pomoc małym i średnim przedsiębiorcom w odzyskiwaniu należności
       i reprezentowaniu ich spraw mających na celu usprawnienie ich działalności.
j.)   Działania na rzecz integracji europejskiej.
k.)  Pomoc w pozyskiwaniu funduszy na projekty wspierające rozwój organizacji,  firm, instytucji.
l.)   Doradztwo mające na celu usprawnienie działalności przedsiębiorstw i ich rozwój.
m.) Działania prospołeczne na rzecz organizacji, instytucji, grup niezrzeszonych i osób potrzebujących, w szczególności niepełnosprawnych, oraz osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem z życia społecznego.
n.)   Promowanie działań na rzecz rodziny.
o.)   Podejmowanie działań w celu wyrównania szans na rynku pracy kobiet,  mężczyzn oraz  osób niepełnosprawnych.
p.)  Współpraca z pracownikami i studentami wyższych uczelni w zakresie działalności informacyjnej, szkoleniowej, badawczej.
q.)  Współpraca z władzami samorządowymi, sektorem pomocy społecznej,
      oraz instytucjami zainteresowanymi rozwojem środowiska lokalnego.
r.)  Wszelka współpraca i  działalność związana  z  wolontariatem zgodnie z
     obowiązującymi przepisami.